SKOzoK Protocollen en reglementen

Transparantie vinden wij ontzettend belangrijk. Via onderstaande link vindt u daarom alle actuele documenten, zoals het laatste jaarverslag en de daarbij behorende jaarrekening, ons strategisch beleidsplan en bijvoorbeeld protocollen die binnen onze organisatie van toepassing zijn.

Skozok protocollen en reglementen