Schoolverlaters

De centrale eindtoets

De kinderen van de basisschool moeten allemaal deelnemen aan de centrale eindtoets. Deze wordt in april afgenomen.
Op dit moment zijn er diverse, door het ministerie goedgekeurde eindtoetsen op de markt.
Voor dit jaar is de keuze gevallen op de IEP eindtoets die op 20 en 21 april afgenomen gaat worden.
Voor plaatsing in het Voortgezet onderwijs is het advies van de basisschool bepalend. De eindtoets moet hiervan een extra onderbouwing en versterking zijn!

Meer informatie leest u hier:

Een extra site die kan helpen met het oriënteren op de overstap naar de middelbare school is scholenopdekaart.nl

Informatie vanuit de VO scholen:
Onderstaande info VO wordt steeds aangevuld! In de groepen zijn ook vaak folders van deze scholen in te zien. Kom dus gerust binnen lopen als u meer informatie wilt.
Neem ook eens een kijkje op:http://www.devogids.nl/

Were Di Valkenswaard
School voor vmbo-k, vmbo-t/g, havo, atheneum en gymnasium.
Er is ook een afdeling Were Di 3 voor vmbo-k en vmbo-t/g. Hier werken de leerlingen vooral met leervragen, waarbij ze zelf op zoek gaan naar het antwoord en dit presenteren aan de groep. Samenwerken is belangrijk. Ze worden hierin begeleid door leerkrachten.
Website: www.weredi.nl

Pius X college Bladel
School voor Praktijkonderwijs t/m VWO
Website: www.piusx-college.nl

Augustinianum Eindhoven
School voor havo, atheneum en gymnasium.
Kleinschalige katholieke school met ongeveer 900 leerlingen.
Website: www.augustinianum.nl

Sondervick Veldhoven
School voor vmbo, havo, atheneum, TTO (tweetalig onderwijs, dus vakken worden in het Nederlands en Engels gegeven) en gymnasium.
Website: www.sondervick.nl

Pleincollege Sint Joris Eindhoven
School voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium.
De leerlingen kunnen op deze school deelnemen aan speciale projecten: Studie & Topsport, Sportklas, Hockeyklas, Kunst & Cultuur, Gymnasium & Exact Plus.
Website: www.sintjoriscollege.info

De Rooi Pannen Eindhoven
School voor vmbo-b, vmbo-k en vmbo-g.
Op deze locatie is ook mbo-horeca, mbo-toerisme/ recreatie en mbo-brood & banket aanwezig. Je kunt dus via het vmbo makkelijk doorstromen naar deze mbo-richtingen, maar ook naar andere mbo-scholen en zelfs naar de havo (na vmbo-g met aanvullend vmbo-t).
Website: www.derooipannen.nl

Stedelijk College Eindhoven
School voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. Op deze school is ook tweetalig vwo en tweetalig havo aanwezig. Dit houdt in dat een aantal vakken in het Engels worden gegeven en je kunt internationale certificaten halen.
Website: www.stedelijkcollege.nl

Helicon opleidingen VMBO Groen Eindhoven
Vmbo (ook LWOO) met 'groene' inkleuring (Bloem, Food, Groen, Plant en Dier).
Leren door doen. Kleine school.
Website: www.vmbogroeneindhoven.nl

St Lucas  Eindhoven
VMBO-opleiding met extra aandacht op het gebied van vormgeven, multimedia en printmedia.
Naast de vmbo-lessen ook veel uitdagende praktijkvakken op dit gebied.
Website: www.sintlucas.nl

Vakcollege Eindhoven
Vakcollege Eindhoven is een school waar we je op basis van interesses en kwaliteiten uitdagen en waar je een praktische opleiding volgt: al vanaf het eerste jaar richting een vmbo- én mbo diploma!
Website:  www.vakcollegeeindhoven.nl/

Christiaan Huygens College Eindhoven
Het Christiaan Huygens College bestaat uit drie scholen in Eindhoven. Elk van die scholen heeft een eigen aanbod en een eigen cultuur.
Website: www.huygenscollege.nl