Algemene info

Op deze pagina treft u alle algemene formulieren en folders van én over de school en onze onderwijsstichting (SKOzoK) overzichtelijk bij elkaar. Bent u op zoek een formulier of folder, maar staat deze niet op deze pagina? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Aanmelden kind op onze school

Wordt uw zoon/dochter binnenkort 4 jaar? Dan mag hij/zij binnenkort naar de basisschool.
Of wilt u  uw kind op onze school plaatsen, bijv vanwege verhuizing of omdat u een andere basisschool voor uw kind wilt?

Neem dan voor een rondleiding/kennismakingsgesprek contact op met school.
U kunt een rondleiding krijgen op zowel de Dorenhagen als de Windroos.
Bs de Windroos:  
Tel: 040 - 2013623 of  infodewindroos@skozok.nl

Hieronder treft u aan:
- het beleid t.a.v. de aanname van kinderen
- automatische incassoformulier van de Ouderraad

Ga hier naar het aanmeldformulier

Aanvraag extra verlof

Heeft u extra verlof nodig dan dient u dit aan te vragen bij de directie van de school. U dient dan gebruik te maken van het formulier aanvraag verlof.

Tevredenheidsmeting ouders en leerlingen

Een keer in de 2 jaar wordt bij ouders en leerlingen een tevredenheidsmeting afgenomen.
De resultaten zullen in de schoolraad en in het team besproken worden. Aandachtspunten en verbeterpunten zullen gedeeld worden met u.

U vindt de samenvatting hieronder:

 

protocol

Binnen school werken we met diverse protocollen.
Te denken valt hierbij aan aspekten van veiligheid, verzorging, hoofdluis en andere afspraken.
Ook vindt u hier de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Zie de diverse documenten hieronder