Ouderraad

Alle ouders, waarvan kinderen op onze school zitten zijn automatisch lid van de oudervereniging. Leden van deze vereniging kunnen middels verkiezingen zitting nemen in het bestuur.
Het bestuur van de oudervereniging noemen we de Ouderraad.
Er is een geregeld overleg van de Ouderraad, waarbij altijd een afgevaardigde van het team aanwezig is. Het primaire doel van de Ouderraad is het contact tussen ouders en school te be­vorderen, zodat de kinderen daar voordeel van ondervinden en ondersteuning van ervaren. Ook worden in werkgroepen bestaande uit teamleden en Ouderraadsleden tal van activiteiten georganiseerd.
Indien mogelijk, is er een vertegenwoordiging in de oudergeleding van de Schoolraad.
Tijdens de jaarvergadering kunnen alle ouders hun inbreng geven en worden nieuwe Ouderraadsleden voorgesteld. Een goed functionerende Ouderraad wordt door het team zeer gewaardeerd.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,00 per jaar.  Met deze bijdrage worden veel activiteiten betaald. Denk hierbij aan sport en spel, diverse feesten zoals Kerst, Sinterklaas. Kortom het cement tussen de onderwijsbouwstenen.

De bijdrage wordt middels een automatische incasso geïnd.

Doorlopende incassomachtiging Ouderraad