Buitenschoolse opvang de Horizon

  • Kinderopvang Horizon

Horizon is een vertrouwde naam voor kinderopvang in Valkenswaard.

Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht op een buitenschoolse opvang.
Onze enthousiaste en deskundige medewerkers zien, helpen en stimuleren kinderen. Om vrienden te maken; om hun creatieve kant te ontdekken; om te vertrouwen op zichzelf; te ontdekken wat ze leuk vinden of juist niet. Onze dagen kennen bewust een vaste opbouw; groepen zoveel mogelijk vaste gezichten. Zo bieden we kinderen rust en vertrouwen. We creëren met zijn allen een klimaat waarin de kinderen zich prettig kunnen voelen; want alleen een kind dat ‘lekker in z’n vel zit’ kan op een evenwichtige manier groeien en ontwikkelen.

Ook het contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Een goede samenwerking vormt de basis voor een optimale opvang van de kinderen.

Horizon kinderopvang is een professionele opvangorganisatie. Uiteraard voldoen de ruimtes en inrichting aan de wettelijke eisen en zijn ze aangepast aan onze doelgroep. De kwaliteit van de locaties, de speelruimtes en het speelmateriaal hebben voortdurend de aandacht. Horizon locatie Haagstraatplein verzorgt de voor- tussen- en  naschoolse opvang.

 

Voor- en naschoolse opvang De Horizon

De kinderen kunnen voor- en na schooltijd gaan spelen bij de voor- en naschoolse opvang van Horizon kinderopvang. Bent u op zoek naar een goede plek voor uw kind, zodat u met een gerust hart kunt werken of studeren? Kom dan eens kijken bij:
bso Haagstraatplein
Haagstraat 132
5552 HP Valkenswaard

Allerlei activiteiten
Wanneer de kinderen na schooltijd bij ons binnen komen, splitsen we op in verschillende stamgroepen. De 7+ kinderen gaan naar boven en voor de 7- kinderen is een verdeling gemaakt aan de hand van de basisscholen; de kinderen van de Dorenhagen, de Windroos en de kinderen van de Smelen, eten samen met de kinderen van hun eigen basisschool. Kinderen van de Zonnewijzer eten samen met de kinderen van de Windroos. Doordat we uiteen gaan in groepen, is er meer rust en meer tijd voor persoonlijke aandacht. Daarnaast vragen de 7+ kinderen om een andere benadering dan de jongere kinderen.
Bso is vrije tijd, dus kinderen moeten zich vooral lekker voelen, zich kunnen ontspannen, maar ook hun verhaal kunnen doen als ze daar behoefte aan hebben. Er hangt bij ons een veilige en huiselijke sfeer. Er zijn verschillende activiteitenhoeken, zoals een bouwhoek, poppenhoek, een gezellige huiskamer om te tekenen of een spelletjes te spelen en 2 aparte doe-en-maakruimtes (voor 7- en 7+). Kinderen kunnen in de speel- of gymzaal en buiten op het grote speelplein volop hun energie kwijt.

Regelmatig bieden we de kinderen een leuke activiteit aan: iets bijzonders knutselen, samen met de leiding kokkerellen in de keuken, een sportworkshop. De kinderen mogen zelf kiezen of ze meedoen. Ook maken we regelmatig een uitstapje in de buurt, bijvoorbeeld naar de speeltuin in de wijk of heerlijk ravotten in het bos.

We vinden het belangrijk om de kinderen de kans te bieden, mee te denken over ons activiteitenaanbod. Tijdens de eet- en drinkmomenten overleggen we hierover met de verschillende leeftijdsgroepen. We bespreken wat ze leuk vinden, wat ze eventueel missen op de bso en wat ze graag zouden willen doen. Wij werken thematisch. Wat betekent dat we telkens in blokken van 2, of 3 weken activiteiten aanbieden binnen het gekozen thema, daarnaast hebben we tussen de thema’s telkens 1, of 2 ‘thema-vrije weken’. In de thema-vrije weken worden losse activiteiten aangeboden en is er nog meer ruimte om activiteiten in te plannen, die door de kinderen worden aangedragen. We proberen de kinderen een uitdagend aanbod te bieden van activiteiten op het gebied van cultuur, natuur en sport, naast het vrije spel. Op het prikbord in de hal vindt u per thema een poster waarop u kunt zien welke activiteiten we aanbieden.

Openingstijden
De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend - van maandag tot en met vrijdag - en alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen. Opvang is dus ook mogelijk tijdens de schoolvakanties en op studiedagen van de school.
De opvang sluit aan op de schooltijden en de kinderen worden opgehaald door de pedagogisch medewerkers van de bso. De opvang is open tot 19.00 uur. Op studiedagen en tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk vanaf 7.30 uur. Ouders kunnen ook een contract afsluiten waarbij zij uitsluitend gebruik maken van de opvang tijdens de schoolvakanties (12 weken per jaar) of voor opvang zonder schoolvakanties (40 weken per jaar).

Aanmelding en kosten
Bent u geïnteresseerd in de opvang van uw kind bij Kinderstad? Loop dan gerust eens binnen, of neem contact op met het servicebureau kinderopvang, telefoon 040-208 25 60.

Bezoek de Webiste van de Horizon