Over De Windroos

De Windroos brengt het onderwijs weer terug naar het kind. We volgen het kind op leerlijnen.

De individuele ontwikkeling van het kind staat centraal. Ieder kind krijgt zo veel mogelijk de kans zichzelf onder begeleiding van de leerkracht (mentor) te ontwikkelen. Er is dus veel aandacht voor alle leerlingen, ook die dreigen achter te blijven of voor leerlingen die "meerbegaafd" zijn. De ontwikkeling van het kind op sociaal-emotioneel gebied is een voornaam aandachtspunt.
We proberen de leerlingen zo ver te brengen dat ze zelf (aangepast aan hun ontwikkelingsniveau) verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor hun eigen handelen ten opzichte van zichzelf, de medemens, de groep en hun omgeving.
Daarbij staat centraal om respect te hebben voor de gevoelens, gedachten, ideeën en eigendommen van zichzelf en de ander. Creativiteit speelt op onze school een grote rol.

Kernpunten zijn:

  • Kinderen “eigenaar" laten worden van hun eigen leren
  • Leren in betekenisvolle situaties
  • Leren in heterogene groepen van 4 t/m 7 en 8 t/m 12 jaar
  • Leren in een uitdagende voorbereide leeromgeving
  • Kinderen verantwoordelijk laten worden voor hun eigen ontwikkeling
  • Reflectie van zowel kind als leerkracht is een krachtig instrument om tot verdere ontwikkeling te komen.
Meer informatie over onze visie

De school in beeld

In onderstaand fimpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.