School en corona afspraken

  • School en corona afspraken

Er wordt steeds gecommuniceerd rondom corona. Maar welke afspraken zijn er nu school specifiek?
Bij deze de Windroos afspraken op een rijtje:

1. Wanneer mag mijn kind wel of niet naar school? Zie hiervoor de beslisboom
2. Is er in uw gezin corona vastgesteld? Meld dit aan school.
3. Ouders mogen niet op het schoolplein of in de school komen.
4. De parkeerplaatsen die afgezet zijn met de ketting zijn bedoeld om bij het halen en brengen meer ruimte te creëren voor wachtende ouders. Op deze manier kunnen de ouders onderling meer afstand houden. Ouders mogen dus naast de stoep ook op deze parkeerplaatsen wachten.
5. Oudergesprekken worden digitaal gevoerd.
6. Trakteren mag, dit moeten echter voorverpakte traktaties zijn.
7. Ouders mogen niet helpen bij schoolactiviteiten.
8. De kinderen gebruiken vaste in-en uitgangen.
9. Vervanging is op dit moment vrijwel niet te regelen. Kinderen worden zoveel mogelijk opgevangen, maar ouders dienen er rekening mee te houden dat leerjaren naar huis kunnen worden gestuurd. Dit hoort u minstens één dag van tevoren.
10. De ruimtes worden regelmatig gelucht, hierdoor kan het kouder zijn in de klas. Trek uw kind laagjes aan die eventueel aan- of uitgetrokken kunnen worden. Of geef een vest mee.
11. Bij twijfel? Vraag het na bij de onder- of bovenbouwleider. Onderbouwleider: Linda Jansen: ljansen@skozok.nl bovenbouwleider: Karien Verhagen: kverhagen@skozok.nl

Terug naar het overzicht

Juf Evy gaat voor een nieuwe ...

Juf Evy gaat voor een nieuwe uitdaging

Juf Evy neemt helaas afscheid

Invulling vervangingen

Invulling vervangingen

Goed nieuws!

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen