Denk aan het AVG formulier!

  • Denk aan het AVG formulier!

Omdat wij het garanderen van privacy belangrijk vinden, willen wij voldoen aan de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het verwerken van persoonsgegevens.
Via deze brief vragen wij toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en/of het verstrekken van gegevens van uw kind aan bepaalde externe instanties. Helaas moeten we dit ieder jaar opnieuw vragen.
Vorige week hebben de kinderen ook de papieren versie van deze brief meegekregen naar huis.
We willen u vragen om deze brief binnen een week ingevuld en ondertekend mee te geven aan uw kind. U mag de ingevulde brief ook inscannen of fotograferen en mailen naar infodewindroos@skozok.nl (wilt u dan in het onderwerp even duidelijk AVG vermelden?)

Terug naar het overzicht

Juf Marian is weer moeder ...

Juf Marian is weer moeder geworden!

Juf Marian is ook mama geworden van Mats

Informatieavond in een ander ...

Informatieavond in een ander jasje

Dit jaar ziet de informatieavond er iets anders uit.

De ouderraad stelt zich aan u ...

De ouderraad stelt zich aan u voor!

Wat doet onze ouderraad?