Denk aan het AVG formulier!

  • Denk aan het AVG formulier!

Omdat wij het garanderen van privacy belangrijk vinden, willen wij voldoen aan de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het verwerken van persoonsgegevens.
Via deze brief vragen wij toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en/of het verstrekken van gegevens van uw kind aan bepaalde externe instanties. Helaas moeten we dit ieder jaar opnieuw vragen.
Vorige week hebben de kinderen ook de papieren versie van deze brief meegekregen naar huis.
We willen u vragen om deze brief binnen een week ingevuld en ondertekend mee te geven aan uw kind. U mag de ingevulde brief ook inscannen of fotograferen en mailen naar infodewindroos@skozok.nl (wilt u dan in het onderwerp even duidelijk AVG vermelden?)

Terug naar het overzicht

Protocol bij corona besmetting

Protocol bij corona besmetting

In een duidelijk overzicht

Voorlopig gymrooster

Voorlopig gymrooster

Even bewegen in de vaste groepen.

Juf Dianne heeft een nieuwe ...

Juf Dianne heeft een nieuwe baan

Juf Dianne neemt afscheid van de Windroos