Laatste nieuws!

  • Laatste nieuws!

Nieuwe acties voor groen schoolplein

Kinderen vragen de juffen en meesters waarom het schoolplein nog niet veranderd is. Het zou toch allemaal veel groener worden? Met van die verstophoekjes en stapstenen en misschien wel een heus klimfort? We hebben toch allemaal mooie plannen gemaakt samen?

Dat klopt. Het was inderdaad de bedoeling dat afgelopen zomer het schoolplein op de schop zou gaan. Maar 2020 verloopt anders dan verwacht, ook voor deze plannen. De sponsorloop is bijvoorbeeld in april niet doorgegaan en ook andere sponsoracties zijn stil komen te liggen.
Dat betekent dat we opnieuw actie gaan ondernemen om het streefbedrag voor ons groene schoolplein op te halen.

Kom met ideeën!
Omdat we gezien hebben hoe creatief en enthousiast jullie zijn over het ontwerp van het schoolplein, willen we jullie nu opnieuw vragen met ons mee te denken. De uitdaging voor dit schooljaar is om binnen de huidige mogelijkheden en coronamaatregelen toch een fantastische actie op touw te zetten. Denk aan een loterij of de verkoop van zelfgemaakte (kerst)kaarten.

Dus heb je een idee om geld te verdienen? Laat het ons weten via de juf of meester of via info@haagstraatpleingroen.nl.

Digitaal doneren
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om digitaal een bijdrage te leveren. Bedrijven (en particulieren) kunnen ons groene plein helpen door een stapsteen (€ 150) of een zitstam (€ 75) te ‘kopen’ in onze winkel via https://haagstraatpleingroen.nl/winkel/ . Ook is er de mogelijkheid om een gedeelte van de wilgentunnel (a € 250 per deel) of een wilgenhutje (€ 500) te sponsoren.

Ieder bedrijf (met logo) krijgt direct een eervolle vermelding op de website en social media. Op termijn zal ook op het schoolplein een aandenken komen op het nieuwe schoolplein om onze dank te betuigen aan alle sponsors. Als werknemer kunt u natuurlijk ook uw baas/directeur aansporen mee te helpen!

Neem een kijkje op de website! 

Terug naar het overzicht

Juf Evy gaat voor een nieuwe ...

Juf Evy gaat voor een nieuwe uitdaging

Juf Evy neemt helaas afscheid

Invulling vervangingen

Invulling vervangingen

Goed nieuws!

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen