Verkeer leer je door te doen!

  • Verkeer leer je door te doen!

Tijdens het oefenen van het verkeersexamen valt het op dat kinderen die zelf naar school fietsen zich veiliger in het verkeer bewegen dan de kinderen die dit niet doen. Verkeer inschatten, het fietsen zelf, omgaan met de regels en afspraken en je aanpassen aan een onverwachte verkeerssituatie leer je alleen door zelf te oefenen.
Daarom besteden wij ook aandacht aan de "Meedoen is makkelijk" campagne! Hiermee roept Veilig Verkeer Nederland ouders op zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Je hoort en ziet de commercial de komende weken weer op televisie (NPO 1, 2 en 3), de radio (NPO1 en 2, Sky Radio en regionale omroepen) en sociale media.

Wist je dat kinderen het véél leuker vinden om lopend of met de fiets naar school te gaan dan wanneer zij met de auto gebracht worden? Ook is dit voor ons allemaal veiliger én gezonder. Vanuit Veilig Verkeer Nederland zien we dat schoolomgevingen kwetsbare plekken zijn. En ik zou je daarom graag de vraag stellen: ‘Hoe draag jij bij aan een verkeersveilige schoolomgeving?’

Zie deze flyer met tips!
Speel de ouder en kind verkeer quiz

Terug naar het overzicht

Besproken in de schoolraad...

Besproken in de schoolraad...

8 april is de schoolraad samengekomen.

Lezen, het belangrijkste van ...

Lezen, het belangrijkste van de basisschool!

Ook in de meivakantie!

Datum schoolfotograaf verzet

Datum schoolfotograaf verzet

De schoolfotograaf komt later in het jaar