KIES

  • KIES

Klik hier voor flyer.
Na de succesvolle KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) spel-praatgroepen van de afgelopen 3 jaar ga ik (Yvonne, gespecialiseerde KIES-coach), in samenwerking met de gemeente Valkenswaard, het Sociaal Team (voorheen CJG), de GGD, leerkrachten en andere professionals dit voorjaar opnieuw van start met een spel- en praatgroep voor Kinderen In Echtscheiding Situaties.

Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van bijvoorbeeld een mediator, advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens gezegd dat ze flexibel zijn of dat het wel ‘goed’ gaat met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat kinderen, zeker ook op de langere termijn of bij een goed verlopen scheiding, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat daarbij komt kijken. Zij moeten mee in de keuze die hun ouders maken en alle veranderingen die dat met zich meebrengt. KIES helpt en geeft ze de mogelijkheid hier beter mee om te gaan, een buitenkans dus!

Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide gezag hebben)

KIES groep voor kinderen van 6-12 jaar.

Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder professionele begeleiding van een of twee KIES-coaches gaan we aan de hand van verschillende werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in gesprek met elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op speelse wijze hun ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de kinderen begeleid in hun verwerkingsproces. KIES helpt kinderen zichzelf en de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast vinden de kinderen veel (h)erkenning bij elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog niet zijn, dat ze niet de enige zijn in deze situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen betekenen. 

Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten.

KIES is uitdrukkelijk óók voor kinderen waarbij de scheiding goed verlopen is, ook voor hen is extra aandacht (al dan niet preventief) waardevol en ten zeerste aan te raden.

Voorafgaand aan de KIES groep is er voor ouders en deelnemend(e) kind(eren) een intake en de 8ste bijeenkomst is een evaluatiebijeenkomst samen met de kinderen. De bijeenkomsten vinden plaats op één van de basisscholen van Valkenswaard.

Indien de groepstraining niet passend is of de vraag specifieker dan is individuele coaching ook mogelijk. Informatie hierover is verkrijgbaar via het Sociaal Team/CJG of de KIEScoach.

Aan de training zelf zijn geen kosten verbonden!

Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus opgeven kan nog, graag zo snel mogelijk (of uiterlijk 28 februari 2021)  via dit aanmeldformulier (ook verkrijgbaar op de school van uw kind) of via info@kies2coach.nl / 06 49308655 (Yvonne Aerts)

Terug naar het overzicht

Besproken in de schoolraad...

Besproken in de schoolraad...

8 april is de schoolraad samengekomen.

Lezen, het belangrijkste van ...

Lezen, het belangrijkste van de basisschool!

Ook in de meivakantie!

Datum schoolfotograaf verzet

Datum schoolfotograaf verzet

De schoolfotograaf komt later in het jaar