Informatiebrieven thuisonderwijs

  • Informatiebrieven thuisonderwijs

Afgelopen woensdag en/ of donderdag heeft u via mail de informatie brieven gekregen over het thuisonderwijs.

Inhoud:
- Studiedag geannuleerd
- verlof juf Masha
- ophaalmoment bovenbouw (afgelopen vrijdag)  en onderbouw (29 januari)
- vragen half uurtje mamajuf en papameester
- onderbouw: leesboeken
- onderbouw: online instructie
- bovenbouw: instructie wisseling
- bovenbouw: klets halfuurtje 5/6 en 7/8

Terug naar het overzicht

Protocol bij corona besmetting

Protocol bij corona besmetting

In een duidelijk overzicht

Voorlopig gymrooster

Voorlopig gymrooster

Even bewegen in de vaste groepen.

Juf Dianne heeft een nieuwe ...

Juf Dianne heeft een nieuwe baan

Juf Dianne neemt afscheid van de Windroos