Informatiebrieven thuisonderwijs

  • Informatiebrieven thuisonderwijs

Afgelopen woensdag en/ of donderdag heeft u via mail de informatie brieven gekregen over het thuisonderwijs.

Inhoud:
- Studiedag geannuleerd
- verlof juf Masha
- ophaalmoment bovenbouw (afgelopen vrijdag)  en onderbouw (29 januari)
- vragen half uurtje mamajuf en papameester
- onderbouw: leesboeken
- onderbouw: online instructie
- bovenbouw: instructie wisseling
- bovenbouw: klets halfuurtje 5/6 en 7/8

Terug naar het overzicht

Besproken in de schoolraad...

Besproken in de schoolraad...

8 april is de schoolraad samengekomen.

Lezen, het belangrijkste van ...

Lezen, het belangrijkste van de basisschool!

Ook in de meivakantie!

Datum schoolfotograaf verzet

Datum schoolfotograaf verzet

De schoolfotograaf komt later in het jaar