De ouderraad stelt zich aan u voor!

  • De ouderraad stelt zich aan u voor!

Hallo!

Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn de leden van de ouderraad van de Windroos. Een stel enthousiaste ouders die zich inzetten voor de leuke extraatjes op school ter aanvulling op alle geboden leerstof.
Er zijn 9 leden. Elk lid is in principe 3 jaar lid en daarna kan men zich herkiesbaar stellen.

Maar wat doen we dan precies?
Samen met het team is er een jaarplanning gemaakt van activiteiten en zijn er werkgroepen gemaakt met teamleden en leden van de ouderraad.
De ouderraad  zorgt samen met het team voor de ondersteuning  en voorbereiding van deze activiteiten. Te denken aan de vieringen rondom feestdagen, carnaval, sportdag, Pasen en de schoolverlatersdagen. Maar ook bijvoorbeeld het aanbrengen van  versiering en aankleding van de school.
Hiervoor maken we gebruik van de ouderbijdrages en daarnaast zoeken we sponsoren.
Daarmee kunnen we dan zorgen voor dat beetje extra gedurende het jaar.

Corona                                                                                                                                                                   
Ook de ouderraad komt niet onder de corona-maatregelen uit. En dat maakt het, dat er dit jaar een onzekere situatie ontstaat. Toch wil de ouderraad zo veel mogelijk ondersteunen bij de gebruikelijke activiteiten. Dit betekent dat we als ouderraad flexibel moeten zijn.  Normaal leunen we erg op de inspanning van de ouders om een evenement uit te voeren. Vanwege de corona is dat echter (nog) niet mogelijk. Toch vinden we de betrokkenheid van ouders belangrijk. Per activiteit bekijken we wat de mogelijkheden zijn. We hopen dat de activiteiten normaal door kunnen gaan. Zo niet? Dan zullen we zoeken naar een alternatief.

Ouderbijdrage                                                                                                                                                        
De ouderbijdrage zal dit jaar niet worden aangepast, het blijft €30. Het bedrag wordt dus niet verhoogd. Dit omdat we niet weten welke activiteiten wel en welke activiteiten niet door kunnen gaan. We hebben als doel dat de ouderbijdrage aan het huidige leerjaar wordt besteed. Maar in deze onzekere periode is het lastig vooruit plannen.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op de site van de windroos onder de kop ouders.
We nodigen iedereen uit eens aan te sluiten bij de vergaderingen.
Mocht je er bij willen zijn laat dan even weten of je komt via:

ov-windroos@outlook.com

Ook als je virtueel de vergadering wil bijwonen, laat het dan even weten.
Natuurlijk kun je altijd je opmerkingen en/of vragen kwijt aan een lid van de ouderraad.
 


 

Terug naar het overzicht

Juf Evy gaat voor een nieuwe ...

Juf Evy gaat voor een nieuwe uitdaging

Juf Evy neemt helaas afscheid

Invulling vervangingen

Invulling vervangingen

Goed nieuws!

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen