Coronamaatregelen op onze scholen

  • Coronamaatregelen op onze scholen

Voor wat betreft de coronamaatregelen volgen wij bij SKOzoK te allen tijde de richtlijnen van de overheid en de protocollen van de PO-Raad.  Alleen wanneer daar in specifieke gevallen aanleiding toe is, wijken wij hier beredeneerd van af. Ook wanneer het gaat om het testbeleid volgen wij de adviezen en richtlijnen van de overheid op. Mochten de coronamaatregelen veranderen, zullen wij ouders/verzorgers hierover tijdig informeren. Als vanzelfsprekend stellen we bij alles wat we doen het belang van het kind altijd voorop.

Terug naar het overzicht

Besproken in de schoolraad...

Besproken in de schoolraad...

8 april is de schoolraad samengekomen.

Lezen, het belangrijkste van ...

Lezen, het belangrijkste van de basisschool!

Ook in de meivakantie!

Datum schoolfotograaf verzet

Datum schoolfotograaf verzet

De schoolfotograaf komt later in het jaar