Besproken in de schoolraad...

  • Besproken in de schoolraad...

Er is op 8 april een vergadering geweest van de schoolraad. We willen u graag op de hoogte brengen van hetgeen hier is besproken.

Schoolplein:
Het bestaande plan voor het schoolplan zal waarschijnlijk niet (geheel) op die manier uitgevoerd worden in verband met budget. Het huidige plan is veel duurder dan het beschikbare budget. Er wordt gewerkt aan een nieuw plan.
Er wordt in dit kader ook gewerkt aan duidelijkere bewegwijzering op het schoolplein. Er is een vergunning aangevraagd voor een zuil met bewegwijzering en een logo voor op de gevel van de school. Dan zal duidelijker zijn hoe je bij de verschillende scholen komt, waar de hoofdingang is en waar de overige ingangen voor gebruikt worden.

Zelftesten leerkrachten:
De overheid heeft zelftesten ter beschikking gesteld voor leerkrachten. Daarmee kunnen zij zich één of twee keer per week preventief testen om uit te sluiten dat ze een asymptomatische corona-infectie hebben. Bij klachten moet er nog altijd een test via de GGD gedaan worden.

Kwaliteit/ zorgcoördinatoren:
Juf Karin en juf Linda Jansen gaan taken van de kwaliteitsondersteuner overnemen in verband met haar ouderschapsverlof.
Met het extra geld dat beschikbaar komt vanuit de overheid gaat de windroos investeren in het opzetten van een kwaliteitsstructuur.

Coronamaatregelen:
Als gevolg van de coronamaatregelen kan er nu al langere tijd niet worden lesgegeven op de windroosmanier. Iedereen hoopt zo snel mogelijk weer terug te kunnen naar de oude manier van werken. De berichtgeving rondom de maatregelen wordt goed in de gaten gehouden.

Notulen schoolraadvergadering:
Mocht u geïnteresseerd zijn in de notulen van de schoolraadvergadering, dan mag u een mailtje sturen naar mrdewindroos@skozok.nl u krijgt de notulen dan via mail verzonden.
 

Terug naar het overzicht

Lezen, het belangrijkste van ...

Lezen, het belangrijkste van de basisschool!

Ook in de meivakantie!

Datum schoolfotograaf verzet

Datum schoolfotograaf verzet

De schoolfotograaf komt later in het jaar

Koningsspelen

Koningsspelen

Vrijdag 23 april