Wat is er besproken in de vergadering van de Schoolraad?

  • Wat is er besproken in de vergadering van de Schoolraad?

Beste Ouder(s)/Verzorger(s),

Start maandag 8 juni
Ook de schoolraad ondervindt ongemak van het vervelende Corona-virus en vergadert daarom “digitaal”. Waarbij vanavond vooral de volledige opening van maandag 8 juni centraal staat, wat wellicht heeft plaatsgevonden als u dit bericht leest. Tot nu toe zijn we heel tevreden over hoe de school is omgegaan met deze crisis, waarvoor de complimenten aan alle medewerkers van de Windroos!

Vakantierooster 2020-2021
Het concept vakantierooster wordt toegelicht door de directie, waarbij de studiedagen nog niet vastliggen en advies gegeven kan worden door de MR/SR. Er wordt geconstateerd dat de studiedagen verspreid over de week zijn genomen, dit om de  belasting of verlichting gelijk te houden bij de ouders/verzorgers.  De vakantiedagen zijn landelijk vastgesteld door de Primaire onderwijsraad en zijn één op één overgenomen. Er wordt ingestemd met het concept zodat het definitief gemaakt kan worden en gepubliceerd.

Er start een nieuwe onderbouwgroep!
Daar het nieuwe schooljaar weer snel in zicht komt, is er ook gewerkt aan een overzicht betreffende de personele bezetting. Er zijn erg veel nieuwe aanmeldingen en ook al grote groepen in de onderbouw, daarom is er gekozen voor een losse startersgroep. Doel hiervan is de startende kinderen extra begeleiding te kunnen bieden om onder andere aan de werkwijze op de Windroos te wennen/verkennen. Na een half jaar bekijken docenten in overleg met ouders wie er aan toe is om door te stromen naar de mentor groep. In de mentor groep komen ze dan weer in een verticale groep van 1 t/m 4. Een andere optie zou zijn de kinderen direct in een mentorgroep te laten starten, maar doordat deze groepen nog groter worden zou er minder aandacht naar het startende kind gaan. Logische en goede keuze dus om aan losse startersgroep te beginnen, maar dat betekent ook weer een extra docent. Deze gesprekken hieromtrent zijn zo goed als afgerond en binnenkort zal een nieuwe juf zich weer voorstellen (dat het een juf is mochten we verklappen) in de Windwijzer. Nog even geduld dus……

Schoolgids
Al enkele maanden is een werkgroep bezig om een flitsend vernieuwde schoolgids samen te stellen. Het eindresultaat wordt gepresenteerd en het is een heel fraai exemplaar geworden, de complimenten aan de werkgroep hiervoor.
Er wordt vanuit de docenten gevraagd er nog eens goed door te lezen en opmerkingen door te gegeven. Na goedkeuring wordt deze online gepubliceerd, zodat alle nieuwe ouders/verzorgers voor komend jaar er gebruik van kunnen maken. Wellicht interessant om er ook eens door te bladeren als uw kind(eren) al langer op de Windroos zitten!
Een ander werkgroepje assisteert de docenten bij het schrijven van het schooljaarplan. Dit is ook weer vergevorderd maar gezien het tijdgebrek is besloten dit naar het volgende overleg door te schuiven.

Ouderpunt hygiëne
Vanuit de oudergeleding is de hygiëne, met name op de toiletten, al vaker ter sprake gekomen. Dit was vooral in de “onderbouw” een probleem waar de kinderen betreft dit onderdeel soms ook nog moeten leren. Nadeel was dat bij het ontwerp van het gebouw er niet over nagedacht is en er op de begane grond maar 3 toiletten waren en de rest op de tweede verdieping. In de afgelopen tijd is hard gewerkt en zijn er 2 toiletten extra gerealiseerd op de begane grond. Prima werk van de directie om dit probleem op deze wijze aan te pakken. Samen met extra controles van de docenten, waarbij een toilet wordt afgesloten als deze niet bruikbaar is moet dit voor een hele verbetering zorgen. Uiteraard wordt er iedere avond gepoetst en gaat de gesloten toilet weer open voor de volgende schooldag. Momenteel wordt er ook extra in gezet op schoonmaak van tafels en dergelijke in het kader van de corona-maatregelen. Daarvoor zijn ook overal in de toiletten nieuwe zeepdispensers gemonteerd.

Rondvraag
Bij de rondvraag komen de volgende zaken ter sprake;
Status vergroening schoolplein; door de gemeente is al subsidie goedgekeurd en is men plannen aan het maken voor de uitvoering. De exacte status zal nagevraagd worden en teruggekoppeld, daar hier een aparte werkgroep mee bezig is. Het is in ieder geval fantastisch dat er deze zomer al wordt gestart!

In het kort wordt door de directie nog uitgebreid toegelicht, hoe gestart wordt vanaf 8 juni en wat de maatregelen worden. Ook hier blijkt serieus te zijn nagedacht om de 1,5m afstand goed te bewaren, wat een geruststellende gedachte is.

Nadat er geen vragen meer zijn wordt de vergadering gesloten.

Groeten van de MR/SR-de Windroos

Terug naar het overzicht

Juf Evy gaat voor een nieuwe ...

Juf Evy gaat voor een nieuwe uitdaging

Juf Evy neemt helaas afscheid

Invulling vervangingen

Invulling vervangingen

Goed nieuws!

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen