Update Haagstraatplein Groen

  • Update Haagstraatplein Groen

Update Haagstraatplein Groen

Ontwerp en uitvoering

Deze zomer gaat de schop in de grond om de basis voor het groene schoolplein aan te leggen. Deze vergroening is uiteraard niet van de een op de andere dag gerealiseerd, de komende maanden en jaren groeien de zaadjes, stekjes en jonge bomen uit tot de ideeën en dromen die in het ontwerp zijn vastgelegd. Voor deze eerste fase worden de middelen aangewend vanuit de reeds toegekende subsidies.

Crowdfunding

In het ontwerp hebben de speelelementen zoals speelheuvels, vernieuwde zandbakken, wilgenhutjes en stapstenen ook een plek. Deze elementen zullen gefaseerd aangelegd worden, wanneer de middelen dit toe laten. De activiteiten ten behoeve van de crowdfunding staan even op pauze, ons streefbedrag hebben we daarom nog niet gehaald. In het najaar willen we opnieuw een activiteit organiseren, passend binnen de huidige mogelijkheden.

Digitaal doneren

Uiteraard is het mogelijk om digitaal een bijdrage te leveren. Bedrijven (en particulieren) kunnen ons groene plein helpen door een stapsteen (€ 150) of een zitstam (€ 75) te ‘kopen’ in onze winkel via https://haagstraatpleingroen.nl/winkel/ . Ook is er de mogelijkheid om een gedeelte van de wilgentunnel (a € 250 per deel) of een wilgenhutje (€ 500) te sponsoren.

Ieder bedrijf (met logo) krijgt direct een eervolle vermelding op de website en social media. Op termijn zal ook op het schoolplein een aandenken komen op het nieuwe schoolplein om onze dank te betuigen aan alle sponsors. Als werknemer kunt u natuurlijk ook uw baas/directeur aansporen mee te helpen!

Terug naar het overzicht

Juf Evy gaat voor een nieuwe ...

Juf Evy gaat voor een nieuwe uitdaging

Juf Evy neemt helaas afscheid

Invulling vervangingen

Invulling vervangingen

Goed nieuws!

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen