Kennismaken met de groene familie

  • Kennismaken met de groene familie

De groene familie
In de periode t/m de kerstvakantie staat de groene familie centraal. 

De groene familie draagt bij aan een fijne omgang met elkaar en aan het samenwerken. Bovendien is het belangrijk dat iedereen bijdraagt aan een prettige werkomgeving.  

De monsters Nettie, Asse, Empa & Thie en Sam & Sterk horen hierbij.  

Nettie helpt de kinderen bij het regelen van hun spullen en het netjes houden van hun eigen werkplek. Ook vindt ze dat we samen verantwoordelijk zijn voor een nette klas en een nette school. Bij Nettie hoort ook de vraag ‘Waar werk ik het beste?’ 

Tips voor thuis: 

  • Spelletjes die een beroep doen op het regelen van je spullen zijn: Colonisten van Catan, Stratego, Da Vinci Code, Wie is het? en Cluedo. 
  • Bespreek met je kind wát hij moet doen en waarom, en dat hij daarvoor ook verantwoordelijk is. Geef hem die verantwoordelijkheid. 
  • Bedenk, samen met uw kind, een systeem om spullen op de juiste plek op te bergen en wees daar consequent in. 

Asse helpt de kinderen om op een goede manier te zeggen wat ze nodig hebben en waar ze zich prettig bij voelen. Ze helpt de kinderen om voor zichzelf op te komen en aan te geven wat voor hen belangrijk is.  

Tips voor thuis: 

  • Wanneer een kind een probleem ervaart, bedenk dan samen een oplossing, maar laat het kind zelf vragen of zeggen wat nodig is tegen bv de leerkracht of een vriendje. 
  • Help je kind bij het verwoorden van zijn gevoel en/of behoeftes. Oefen samen om dit op een goede manier tegen een ander te zeggen. 

Empa en Thie stimuleren de kinderen om goed te luisteren naar de ander en zich in te leven in de ander. Hoe zou het voor de ander zijn? Hoe kan ik de ander het beste helpen? Wat zou ik doen/willen als ik die ander was? Op deze manier leren de kinderen elkaar beter te begrijpen in verschillende situaties.  

Tips voor thuis:

  • Help je kind door te praten over emoties en gevoelens. Toon begrip door te benoemen wat je ziet: ‘Je bent echt verdrietig over de ruzie met je vriend’ of ‘ik denk dat je door zijn gedrag echt gefrustreerd bent’.  Probeer door het stellen van vragen erachter te komen waarom de ander zo reageerde en hoe de ander zich zal voelen, om van daaruit samen met je kind tot een oplossing te komen. 

Sam en Sterk zijn belangrijk bij het samenwerken. Zo ervaren de kinderen dat ze van en met elkaar kunnen leren. Ze leren kinderen om samen goed te overleggen en te werken aan hetzelfde doel. Een goede taakverdeling is hierbij belangrijk.  

Tips voor thuis: 

  • Spelletjes die een beroep doen op de samenwerking zijn Party en co junior, 30 seconds, 5 seconden, Pictionary en Triviant junior. 
  • Laat je kind, samen met een ander, een opdracht uitvoeren, bijvoorbeeld een boodschap doen, samen een tent opzetten. Let vooral op wat goed gaat en probeer dat te versterken. 
  • Stimuleer je kind om bij een teamsport te gaan. 

Wilt u de folder van Leren Leren nogmaals bekijken? Klik dan hier.

Terug naar het overzicht

Juf Evy gaat voor een nieuwe ...

Juf Evy gaat voor een nieuwe uitdaging

Juf Evy neemt helaas afscheid

Invulling vervangingen

Invulling vervangingen

Goed nieuws!

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen