Dit is er besproken in de laatste schoolraad vergadering

  • Dit is er besproken in de laatste schoolraad vergadering

Op 13 januari heeft er een vergadering van de schoolraad plaatsgevonden. Wij geven u graag een samenvatting van hetgeen besproken is.

Vergroening schoolplein:
Er is nog een tekort in de begroting voor het nieuwe schoolplein. Tijdens de kerstmarkt is er een bedrag verzameld om het tekort op te vullen maar dat is nog lang niet voldoende om het hele plan te realiseren. Er kan wel begonnen worden aan het nieuwe plein en er wordt nog gewerkt aan het bij elkaar krijgen van het resterende bedrag.

Tekort aan leerkrachten:
Landelijk is er een probleem om voldoende mensen voor de klas te vinden. Ook op de Windroos worden deze tekorten voelbaar. Er staat een bijna full-time vacature open en de parttimers zijn op dit moment de kleine gaten aan het opvullen.

Verkeersplan:
Er wordt op school uitgebreid aandacht besteed aan verkeersveiligheid van de leerlingen. Hiervoor krijgt de school al jaren het Brabant Veiligheids Label. Dat is een keurmerk waar ook subsidie aan verbonden is.
Een onderdeel hiervan is het verkeersplan voor scholen aan de Haagstraat. Het verkeersplan verschijnt regelmatig in de windwijzer. Veel ouders houden hier rekening mee waardoor de situatie rondom de school een stuk veiliger is geworden.

Communicatie:
Niet alle ouders worden bereikt met de huidige communicatie door de school. Tijdens de schoolraad is er nagedacht over hoe het anders zou kunnen. De windroos vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders op de hoogte zijn van wat er op de school speelt.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de schoolgids zodat deze beter aansluit bij de ouders. Verder is er tijdens deze vergadering een groepje gevormd dat gaat nadenken over betere communicatie in het algemeen met ouders.

Begroting van de Windroos:
John Kardol heeft de schoolbegroting uitgelegd en besproken. Het grootste deel van de begroting zijn vaste posten zoals salarissen, daar heeft de school zelf geen invloed op. De Windroos krijgt vanuit Skozok een budget per leerling voor de aanschaf van materialen. Hierin kan de school wel zelf keuzes maken. Er zijn nooit tekorten op deze begroting.

Het schoolgebouw moet te zijner tijd duurzamer worden. Dit zal door Skozok in samenwerking met de gemeente Valkenswaard opgepakt worden.

Jaarplan:
Het jaarplan 2019-2020 van de school is tijdens de vergadering goedgekeurd.

Heeft u zelf ideeën of onderwerpen die u graag eens zou bespreken, laat het ons dan weten.

Terug naar het overzicht

Besproken in de schoolraad...

Besproken in de schoolraad...

8 april is de schoolraad samengekomen.

Lezen, het belangrijkste van ...

Lezen, het belangrijkste van de basisschool!

Ook in de meivakantie!

Datum schoolfotograaf verzet

Datum schoolfotograaf verzet

De schoolfotograaf komt later in het jaar