De maatregelen op een rijtje bij de herstart van 8 juni.

  • De maatregelen op een rijtje bij de herstart van 8 juni.

Maandag 8 juni begint de school weer voor alle kinderen. Welke maatregelen/ afspraken gelden:

1. De looproutes blijven zoals ze waren in ieder geval tot aan de zomervakantie.
a. Bovenbouw via de hoofdingang. Boven de jassen en gymtassen ophangen.
b. Onderbouw binnen via de (nood) deuren aan de Haagstraat zijde.

2. Ouders mogen niet op het schoolplein. Om ruimte te creëren bij het halen en brengen, wordt de straat afgezet. Hierdoor kan de anderhalve meter gewaarborgd worden en kunnen kinderen veilig oversteken zonder dat er verkeer door de straat rijdt.
LET OP: Brengt u uw kinderen met de auto dan dient u dus elders uw auto te parkeren!

3. Oudergesprekken
a. Gesprekken voeren zoveel mogelijk met telefoon of videobellen.
b. Daar waar direct contact (op 1,5 meter) echt nodig is wordt geadviseerd dit gesprek in de buitenlucht te doen.

4. Richtlijnen RIVM
Verder volgen we de inmiddels bekende richtlijnen. 
Kinderen die hoesten, keelklachten, verkoudheidsklachten of koorts hebben, mogen niet naar school. Wanneer een gezinslid koorts heeft, blijft het hele gezin thuis.

5. School uit:
Alle kinderen verlaten de school volgens de huidige looproutes. Zij dienen direct naar huis , of de BSO, te gaan. Dit betekent dus niet blijven hangen op en rond het schoolplein.

Terug naar het overzicht

Juf Evy gaat voor een nieuwe ...

Juf Evy gaat voor een nieuwe uitdaging

Juf Evy neemt helaas afscheid

Invulling vervangingen

Invulling vervangingen

Goed nieuws!

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen