De maatregelen op een rijtje bij de herstart van 8 juni.

  • De maatregelen op een rijtje bij de herstart van 8 juni.

Maandag 8 juni begint de school weer voor alle kinderen. Welke maatregelen/ afspraken gelden:

1. De looproutes blijven zoals ze waren in ieder geval tot aan de zomervakantie.
a. Bovenbouw via de hoofdingang. Boven de jassen en gymtassen ophangen.
b. Onderbouw binnen via de (nood) deuren aan de Haagstraat zijde.

2. Ouders mogen niet op het schoolplein. Om ruimte te creëren bij het halen en brengen, wordt de straat afgezet. Hierdoor kan de anderhalve meter gewaarborgd worden en kunnen kinderen veilig oversteken zonder dat er verkeer door de straat rijdt.
LET OP: Brengt u uw kinderen met de auto dan dient u dus elders uw auto te parkeren!

3. Oudergesprekken
a. Gesprekken voeren zoveel mogelijk met telefoon of videobellen.
b. Daar waar direct contact (op 1,5 meter) echt nodig is wordt geadviseerd dit gesprek in de buitenlucht te doen.

4. Richtlijnen RIVM
Verder volgen we de inmiddels bekende richtlijnen. 
Kinderen die hoesten, keelklachten, verkoudheidsklachten of koorts hebben, mogen niet naar school. Wanneer een gezinslid koorts heeft, blijft het hele gezin thuis.

5. School uit:
Alle kinderen verlaten de school volgens de huidige looproutes. Zij dienen direct naar huis , of de BSO, te gaan. Dit betekent dus niet blijven hangen op en rond het schoolplein.

Terug naar het overzicht

Vakantierooster 2021-2022

Vakantierooster 2021-2022

De vakanties van volgend schooljaar

Formatie leerkrachten

Formatie leerkrachten

Na de kerstvakantie

Mail voor de bovenbouw

Mail voor de bovenbouw

Een mail voor de bovenbouw