Corona rapport

  • Corona rapport

Morgen krijgen de kinderen het rapport. Dit keer is het laatste rapport in een ander format geschreven dan dat jullie gewend zijn.
Door Corona is het allemaal anders gelopen dit laatste gedeelte van het schooljaar. De toetsen die zijn afgenomen, zijn bedoeld om het start niveau van de kinderen te bepalen in het begin van het schooljaar. Vanaf daar gaan we verder ontwikkelen. Er is bepaald dat deze resultaten niet meetellen. De toetsen zijn dus ook niet terug te vinden in het rapport.

Aangezien jullie als ouders de afgelopen periode "Papamees" en "Mamajuf" zijn geweest, is er ook ruimte in het rapport voor jullie opmerkingen. Het kind zelf mag iets schrijven en is er ruimte voor een foto als aandenken. Op deze manier hebben geprobeerd er een herinnering voor later van te maken.

Terug naar het overzicht

Vakantierooster 2021-2022

Vakantierooster 2021-2022

De vakanties van volgend schooljaar

Formatie leerkrachten

Formatie leerkrachten

Na de kerstvakantie

Mail voor de bovenbouw

Mail voor de bovenbouw

Een mail voor de bovenbouw