Besproken in de schoolraadvergadering.

  • Besproken in de schoolraadvergadering.

De schoolraad informeert u graag over diverse zaken die in de  vergadering van 17 januari besproken zijn. Hierbij waren aanwezig; de directeur, twee leerkrachten, een 2 tal mr-leden en 4 ouders welke zitting nemen in de schoolraad.

De school stuurt elke donderdag de Windwijzer rond. Momenteel wordt deze in de SKOZapp en via mail gedeeld, zodat iedereen deze in kan zien. De schoolraad evalueert of er bijzonderheden zijn en of het nog goed werkt om op deze manier alle ouders van informatie te voorzien.
Voor nu blijft de Windwijzer op deze manier gedeeld worden, omdat er op deze manier zoveel mogelijk ouders op verschillende manieren van informatie kunnen worden voorzien, in de toekomst kan er aan de ouders gevraagd worden welke manier van informatieverstrekking voor hen het beste werkt.
Naast de Windwijzer, komen er nog andere schoolberichten op de SKOZapp. Deze schoolberichten zijn 'spoed' berichten. Het zijn berichten die belangrijk zijn om nogmaals herhaald te worden of omdat het eerder gecommuniceerd dient te worden dan dat de Windwijzer gepubliceerd wordt. Groepsberichten zijn de berichten die meestal ook terug te lezen zijn in de Windwijzer.

De schoolraad bespreekt op regelmatige tijden verschillende plannen en stukken die de visie en de koers van de Windroos beschrijven. Deze keer stond het schoolontwikkelplan en het schoolplan op de agenda. Het schoolplan beschrijft de koers, de doelen en de visie van de Windroos voor de komende 4 jaar. Het Schoolontwikkelplan zit hier aan vast gekoppeld en deze beschrijft wat uitvoeriger en specifieker welke doelen er gesteld zijn voor 1 schooljaar.  Hierin staat waar de school mee bezig is.
Momenteel is het team van de Windroos druk bezig met beide plannen te vullen en deze onderling te bespreken. De schoolraad wordt gevraagd voor feedback om zo gezamenlijk een koers te bepalen voor de Windroos.

Er volgt een korte terugkoppeling vanuit de verkeerscommissie/BVL groep. Er zijn wat ouders gevonden om mee te denken. Er is overleg geweest, er is besloten om eerst op een systematische manier te inventariseren hoe de verkeerssituatie is, om zo een goed beeld te vormen over wat de gevaren kunnen zijn.

Sinds het begin van dit schooljaar is de Windroos begonnen met een continu-rooster met 5 gelijke dagen. Hierdoor gingen alle leerlingen lunchen op school en is er een lunchprotocol vastgesteld om het lunchen en alles wat daar bij komt kijken, in goede banen de leiden. De schoolraad merkt op dat het goed lijkt te lopen, er zijn geen onduidelijkheden en de leerlingen geven ook aan dat ze het fijn vinden.

Vanuit een overleg van de oudergeleding van de schoolraad zijn vorig jaar vragen omtrent de hygiëne en het schoonmaken van de toiletten gekomen. Er zijn keuringsrapporten bekeken met betrekking tot de schoonmaak van het gebouw. Deze rapporten geven aan dat alles in orde is. Er wordt gecontroleerd door de leerkrachten hoe de toiletten eruit zien en daar worden acties op uit gezet. Wanneer bijvoorbeeld Pipohuis gesloten is, mogen de kleuters gebruik maken van die extra toiletten.

De schoolraad informeert bij de leerkrachten en directie of er al duidelijkheid is of de Windroos meedoet aan de staking van 15 maart. Hier kan nog geen duidelijkheid over gegeven worden. Als er duidelijkheid is, informeert het team de ouders zo snel mogelijk.

In de rondvraag wordt bekeken hoe de schoolraad er op dit moment uit ziet en welke leden het komende jaar gaan stoppen. Het wordt duidelijk dat er het komende jaar 3 leden gaan stoppen.

Door dit verslag bent u weer op de hoogte van de actuele zaken binnen de schoolraad. Wellicht heeft u vragen of ideeën welke in de schoolraad besproken zijn/kunnen worden. Twijfel dan niet en mail naar mrdewindroos@skozok.nl

Groeten van de Schoolraad.

 

Terug naar het overzicht

Datum schoolfotograaf verzet

Datum schoolfotograaf verzet

De schoolfotograaf komt later in het jaar

Koningsspelen

Koningsspelen

Vrijdag 23 april

Op vakantie naar het ...

Op vakantie naar het buitenland in de meivakantie

Let op! Quarantaine maatregel van kracht.