Verkeerssituatie Haagstraatplein

  • Verkeerssituatie Haagstraatplein

 De verkeersafspraken op Haagstraatplein op een rijtje. Dit om de veiligheid al onze kinderen te vergroten! Samen kunnen we de weg naar school veiliger maken!

De afspraken rondom de verkeerssituatie Haagstraatplein zijn alweer een hele tijd geleden met jullie gedeeld. Dus voor nieuwe ouders en voor de andere ouders ter herinnering hier nog een keertje de afspraken rondom onze verkeerssituatie. *de ingangen zijn op dit moment i.v.m. corona even anders dan normaal.

Even de belangrijkste afspraken op een rijtje:
- de rijrichting voor auto's is vanaf Willibrorduslaan naar de Geenhovensedreef.
- fietsen parkeren achter de school, deze aanrijdroute is echt veiliger voor de fietsers i.p.v. voor de school.
- parkeren kan in de parkeervakken of in de straatjes bij school. Niet stoppen aan de Haagstraatzijde (hier is een stopverbod, gele streep), dubbel parkeren of stoppen op de oversteekplaats! Dit levert echt gevaarlijke situaties op voor onze kinderen.

Op onze scholen is een verkeerswerkgroep actief om na te denken hoe we de verkeerssituatie zo veilig kunnen maken. Vindt u het leuk om ook mee te denken hoe we de weg van onze kinderen van huis naar school en weer terug zo veilig mogelijk kunnen maken? Geef u dan op bij infodewindroos@skozok.nl

 

Terug naar het overzicht

Juf Marian is weer moeder ...

Juf Marian is weer moeder geworden!

Juf Marian is ook mama geworden van Mats

Informatieavond in een ander ...

Informatieavond in een ander jasje

Dit jaar ziet de informatieavond er iets anders uit.

De ouderraad stelt zich aan u ...

De ouderraad stelt zich aan u voor!

Wat doet onze ouderraad?