Ouderbijeenkomst 17 januari een terugblik

 • Ouderbijeenkomst 17 januari een terugblik

Beste ouders en/of verzorgers,

Vorige week (17-01-2017) heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden betreffende plannen voor het aanpassen van de schooltijden.
Tijdens deze drukbezochte avond is dit plan door de schooldirectie gepresenteerd.
Hier opvolgend heeft de oudergeleding van de schoolraad de opstelling van de ouders t.o.v. dit plan trachten te verzamelen en categoriseren in voor- en nadelen alsmede verschillende belanghebbenden.

De algemene eerste indruk die wij hierbij opvingen is overwegend positief.

We hebben hieronder een selectie gemaakt van de meest gehoorde opmerkingen in de ogen van de ouders/verzorgers..

Vanuit het kind gezien:

Voordelen:

 • Regelmaat en rust voor kinderen/ 1x school
 • Minder escalatie tijdens pauze omdat deze korter is en onder leiding van leerkrachten
 • Meer tijd na school voor het kind
 • Alle kinderen gelijk geen uitzonderingen

Nadelen:

 • Sommige kinderen blijven niet graag over
 • Continurooster is pittig voor de kinderen (veel uren achter elkaar)

Vanuit de ouder/verzorger gezien:

Voordelen:

 • Rust voor ouders/ regelmaat qua thuissituatie. Minder halen/ brengen.
 • Praktisch i.v.m. werk
 • Geen TSO meer
 • BSO belastingvoordeel / TSO geen belastingvoordeel

Nadelen:

 • Korte tijd en minder rust om te eten/ slecht eten door te veel prikkels en minder individuele controle
 • Brengt meer BSO kosten met zich mee

Vanuit de leerkrachten gezien:

Voordelen:

 • Gestructureerde weekplanning
 • Leerkrachten hebben meer tijd om voor te bereiden (na schooltijd)
 • Pedagogisch mee-eten

Nadelen:

 • Belasting leerkrachten tijdens pauze

Tijdens de bijeenkomst is ook de vraag naar voren gekomen of er onderzoeken zijn verricht naar de effecten van een continue rooster. Zoals aangegeven is het meten van prestaties niet mogelijk.

We zijn echter door een ouder gewezen op een onderzoek naar verschillende modellen schooltijden. Het betreft een onderzoek onder 405 leerkrachten in Nederland. Dit onderzoek kunt u vinden door op volgende link te klikken http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/wp-content/uploads/2015/06/Rapportage-Nieuwe-schooltijden-in-het-basisonderwijs-10-juni-2015.pdf

De volgende stap in het traject zal zijn dat de eerste opzet ter invulling van het plan (te denken valt aan exacte schooltijden, invulling van pauzes, personele inzet enz.) besproken zal worden tijdens de volgende schoolraadvergadering.

Langs deze weg willen we nogmaals wijzen op de mogelijkheid om input te geven welke we kunnen gebruiken in onze toekomstige besluitvorming.

Dit kan via de schoolraad op mailadres mrdewindroos@skozok.nl  of via de directie op mailadres infodewindroos@skozok.nl

Met vriendelijke groet,

Schoolraad/MR “BS De Windroos”

Terug naar het overzicht

Juf Evy gaat voor een nieuwe ...

Juf Evy gaat voor een nieuwe uitdaging

Juf Evy neemt helaas afscheid

Invulling vervangingen

Invulling vervangingen

Goed nieuws!

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen