Update thuiswerken

Beste ouders/verzorgers, 

Vanaf morgen (dinsdag 24 maart) om 12.00 uur kunnen uw kinderen gebruik maken van de Ruilbieb van de Windroos. De Ruilbieb is te vinden bij de hoofdingang van de school. 
Als u 1 boek meeneemt van thuis dan kunt u dit boek ruilen met 1 ander boek. Is het boek uit? Dan zien we jullie graag weer terug bij de Ruilbieb. Zo kunnen we eindeloos ruilen omdat de hoeveelheid boeken gelijk blijft. 

In de Classroom bij de lesgroep: (T)huiswerken, staan bij het kopje 'updates' (let op: misschien moet je even naar onder scrollen), een nieuwe challenge online. Hebben jullie deze al bekeken? Heeft uw kind(eren) hem misschien al uitgevoerd en mogen wij deze delen? Dan mag u deze mailen naar kverhagen@skozok.nl. Wij zijn erg benieuwd! 

In de bijlage vindt u een handleiding over Thuiswerk Basispoort. Via Thuis Basispoort kan uw kind(eren) oefenen met Topomaster, informatieboekjes lezen en oefenen met Staal (spelling en taal). In de loop van de dag ontvangt uw kind(eren) op hun emailaccount in de Classroom, een mail. De afzender van deze mail is: nietreageren. De titel van de mail is: Belangrijk bericht over thuis inloggen op digitaal leermateriaal van de school van uw kind(eren)! Verdere informatie kunt u vinden in de handleiding Thuis Basispoort (zie handleiding). 

Heeft uw kind(eren) problemen bij het inloggen van de Classroom? Dan kunt u mailen naar kverhagen@skozok.nl
Heeft uw kind(eren) problemen bij het inloggen van Thuis Basispoort? Dan kunt u mailen naar msporen@skozok.nl of reageren op deze e-mail. 

Met vriendelijke groet, 
De bovenbouw juffen 

Terug naar overzicht