BEDANKT!!!

Met een trots gevoel kijk ik terug op mijn 40 jarig jubileum. Ik prijs me gelukkig dat ik al die jaren met zoveel plezier heb kunnen en mogen werken. Vooral de sterke teamkracht van onze school en de openheid, eerlijkheid en het respect waarmee we op school met elkaar omgaan is geweldig. Alles wat we doen als school staat in dienst van het welzijn, de ontwikkeling en toekomst van de kinderen. Het is belangrijk dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben. Ik ben heel trots dat ik de afgelopen 40 jaar ook iets heb mogen betekenen in het leven van zoveel kinderen. Terugblikkend op het feest, de felicitaties van mijn lieve collega's, ouders, de mooie liedjes, cadeautjes en de spontane reacties van de kinderen; het waren echt kippenvelmomentjes. "Echt SUPER!"  Bedankt voor alle felicitaties en de lieve woorden. Ik heb ervan genoten!

Terug naar overzicht