Huiswerk groep 8

Beste ouders/verzorgers,

Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs krijgen de kinderen van groep 8 huiswerk. 

In een vertrouwde omgeving oefenen we verschillende vaardigheden die goed van pas komen volgend jaar. 

Zo leert uw kind o.a. om verantwoordelijk te zijn voor het werk, leren plannen, werk verdelen over de week, enz.  

Op donderdag krijgen de kinderen uitleg over het huiswerk en is er ruimte om vragen te stellen. 

Een week later wordt het werk besproken en/of getoetst. 

Het is de bedoeling dat de kinderen het huiswerk thuis maken/leren.

Fijn als u uw kind stimuleert, maar geef hem/haar de ruimte om zelf verantwoordelijk te zijn. 

 

Terug naar overzicht
Meerdere groepen

Paasviering op vrijdag 2 april

Binnenkort is het Pasen en daar willen we op de Windroos ...