Wij helpen u graag!

Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen. 

Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

* Verplicht veld

Privacy Statement
Bij SKOzoK gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school/de stichting, worden er gegevens over en van leerlingen en medewerkers vastgelegd. Deze gegevens zijn persoonsgegevens. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het mogelijk maken van het geven van onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Digitaal leermateriaal
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Een beperkte set met persoonsgegevens is nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt zodat leerresultaten kunnen worden gekoppeld aan de juiste leerling. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement
In het privacyreglement is beschreven hoe de SKOzoK-scholen omgaan met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders, leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld het recht op inzage en correctie als gegevens niet kloppen.
De Windroos
Haagstraat 134
5552 HP Valkenswaard

Vragen? 040 2013623
infodewindroos@skozok.nl